Stránky SEZOB.CZ
Úvodní stránka  

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Stránka programu Cobian Backup
Česky|Freeware|Win 9x-XP|Instal|Unistal
 

Dlouho jsem hledal nějaký soft na zálohování, až jsem našel prográmek, který je zdarma, v češtině, jednoduchý a myslím si, že nejlepší. Je jím Cobian Backup, který je určený pro automatické nebo i ruční zálohování souborů a složek na jiné místo v počítači, na síť, případně i na FTP. Práce s ním není nikterak složitá - stačí zvolit složky nebo soubory, které mají být zálohovány. Ty se potom přehledně zobrazují v seznamu v hlavním okně. Ke každé položce můžete zvolit pravidelnost aktualizace (denně, týdně atd.), složku, kam se má záloha provést a ještě několik dalších detailů, jako je například přepsání existujících souborů atd. Celé seznamy souborů pak můžete ukládat a znovu otevírat. Program rovněž podporuje zjištění nových verzí a aktualizaci přes internet - tzv. Live update. K dispozici je i HTML nápověda a stručný průvodce, jak s programem začít.

Instalace

instalace je jednoduchá, přesto, je tam pár přepínačů a nejsou v češtině, proto jsem udělal pár obrázků s nastavením

v prvním okně si přečteme licenci a klepneme na tlačítko Next

tohle to je myslím jasné...

první přepínač je pro všechny uživatele a program se spustí při naběhnutí operačního systému, druhý to samé, spouští se však pod konkrétním uživatelem, pod kterým je nainstalován. Tyto přepínače se však dají v programu později změnit

Vytvoření nové úlohy

na první záložce si zadáme Název úlohy (můžeme nechat i přednastavené)
Zvolit můžeme buď že chceme přepisovat zálohu, to znamená, že se bude vytvářet jedna záloha a pokud ještě zatrhneme Přírůstkový, zazálohují se pouze nové a nebo změněné soubory. Pokud zadáme Počet kopií k zálohování, vytvoří se vždy další zálohovací soubor a počet udává, kolik se jich bude vytvářet maximálně.

na záložce Soubory přidáme buď jednotlivé soubory a nebo celé složky, ve spodním okně určíme, do jakého adresáře chceme zálohovat. Pozoruhodné je tlačítko FTP, na který můžeme též zálohovat, například vytvořené a nebo změněné WWW stránky, nebo soubory.

na záložce Plánovat, určíme, kdy a v jakém čase se budou zálohy provádět.

na záložce Zipování/Šifrování nastavujeme parametry souboru, který se vytváří ve standardním ZIPU.

záložka Speciální umožňuje nastavit například masku souborů, které se mají či nemají zálohovat. Takže pokud zadáme například masku *.XLS, budou se zálohovat pouze soubory s příponou XLS

Nejzajímavější je však záložka Události. Zde můžeme nastavit co se má spustit a nebo zastavit před a nebo po dokončení zálohování. Sem spadají i služby, které běží v počítači. Například zálohujeme-li nějakou databázi, správci sítě například Exchange (pošta) musíme povypínat běžící služby s tím spojené. Po dokončení zálohy, nadefinujeme, aby se tyto služby opět spustily. 

No a tahle vypadá okno úloh ve kterém se zobrazují zálohy, v levém okně název zálohy, v pravém pak počet a stav záloh s názvem zálohovaných souborů, který má název podle složka, rok, měsíc, den a čas zálohy

Tipy:

 • Aby uživatel s právy "Users" mohl vytvářet a měnit úlohy, je třeba nastavit toto:
  a) klepněte na složku "Cobian Backup" pravým tlačítkem a zvolte "Vlastnosti"
  b) na záložce "Zabezpečení" klepněte na položku "Users" a zatrhněte "Měnit"
  Bez tohoto nastavení se u uživatele s právy "Users" Cobian Backup" verze 7 ani nespustí
 • Nastavení cesty k uživateli:
  V uživatelově profilu otevřete Cobian Backup a v nastavení na záložce "Obecné - Pracovní adresář" změňte cestu k uživatelově profilu, například:
  C:\DOCUME~1\Administrator\LOCALS~1\Temp\ za
  C:\DOCUME~1\NovakJ\LOCALS~1\Temp\
 • Máte-li starší verzi, postupujte takto:
  - zazálohujte si soubor "MainList.lst" ve složce "Db" v adresáři programu, standardně "c:\Program Files\Cobian Backup 6\DB"
  - odinstalujte starší verzi a smažte zbytek adresáře
  - nainstalujte novou verzi
  - nakopírujte soubor "MainList.lst" do složky "Db" v  adresáři programu, standardně "c:\Program Files\Cobian Backup 7\DB"
  - V nové verzi klepněte v nabídce na "Seznam - Importovat seznam" a vyhledejte soubor "MainList.lst", čímž do nové verze načtete vytvořené úlohy