Hry na mobilu


Na dneÅ¡ní dobÄ› se mi líbí, že se vlastnÄ› každý ÄlovÄ›k může vybrat takovou hru anebo takovou zálibu, která ho baví. HlavnÄ› aby to toho ÄlovÄ›ka bavilo a aby z toho také mÄ›l nÄ›jaké potěšení. Tomu se potom říká záliba anebo nÄ›jaká hra. VÄ›tÅ¡inou lidé mají spíše zálibu, a to hlavnÄ› ve sportu anebo tÅ™eba v nÄ›jaké knize. A malé dÄ›ti spíše mají radost z toho, když si mohou hrát anebo také malovat. DneÅ¡ní doba je opravdu jiná, než co bylo tÅ™eba pÅ™ed tÅ™iceti lety anebo pÅ™ed více lety. V dneÅ¡ní dobÄ› se dÄ›ti vÄ›tÅ¡inou hrají online hry. Anebo také mají robotické hraÄky, mají takové různé robotické hraÄky, které jsou velice moderní. Jsou ale podle mého názoru také dost pÅ™edražené.

Každé dítě si má dětství užít.

Tak jsem ráda, že mého syna moc elektrické hraÄky nebaví. Můj syn nemá rád hraÄky obecnÄ›, tedy sice má rád hraÄky a má rád hraní, ale on spíš si hraje také na tabletu anebo na mobilním telefonu. To je ta dneÅ¡ní doba, co jsem vám říkala, že dneÅ¡ní hry se spíše hrají online. SamozÅ™ejmÄ›, že svému synovi každý veÄer Ätu pohádky anebo také Äasto hrajeme pexeso a ÄlovÄ›Äe nezlob se. Jsou to moje takové oblíbené hry z dÄ›tství, ale potom je samozÅ™ejmÄ› logické, že tohle nebudou hrát dennÄ›. Ty dneÅ¡ní dÄ›ti jsou jiné. A kolikrát tÅ™eba vidím sedmileté dítÄ› a ani neví, co je to tÅ™eba pexeso nebo ÄlovÄ›Äe nezlob se. A můj syn už od pÄ›ti let hraje také dokonce karty, hrajeme se synem a s babiÄkou žolíky.

Za mého dětství tohle bylo populární.

Musím uznat, že je to docela prima a jsem ráda, že syna baví alespoň karty a že celý den netráví na mobilním telefonu anebo na tabletu. Ale abych se pÅ™iznala, tak mÄ› tedy osobnÄ› nevadí, že syn si hraje hry na tabletu. A je úplnÄ› jedno, jestli si tÅ™eba hraje s nÄ›jakou hraÄkou, která je elektronická nebo technická, anebo jestli si hraje s mobilním telefonem, vždyÅ¥ technika jako technika, tak proÄ to nÄ›komu vadí? lidem, když si dítÄ› tÅ™eba hraje s mobilem? Když jsou také různé interaktivní hraÄky, vždyÅ¥ je i dÄ›tský mobilní telefon anebo dÄ›tský notebook. A tam jsou také právÄ› různé technické vÄ›ci. Tak proÄ hry na mobilu vadí? 

Scroll to Top