Schneider Unica – stylové zásuvky a vypínače


Máte hotovou novostavbu nebo byt Äi dům po rekonstrukci nebo jen chcete vylepÅ¡it malými detaily stávající interiér? V každém případÄ› je pÅ™i Å™eÅ¡ení interiéru potÅ™ebné myslet i na samotnou elektroinstalaci.
A to nejen na její profesionální a odborné instalování a rozmístÄ›ní, ale také na výbÄ›r zásuvek a vypínaÄů, které již nejsou jen tak obyÄejné krabiÄky, ale opravdu stylové a vkusné prvky, které kromÄ› úÄelu praktického splňují i úÄel estetický.
ruka se zástrÄkou
Jde o zcela viditelné prvky, které je vidět v každé místnosti a denně se ke všemu využívají. Proto jsou pro interiér důležité i po estetické stránce, aby nepůsobily jako rušivý detail celkového dojmu z interiéru.
Z moderních provedení patří mezi nejoblíbenÄ›jší varianty zásuvky a vypínaÄe Å™ady schneider unica.
Jsou známé pÅ™edevším kvalitou, ale také pestrou nabídkou různých provedení a barev rámeÄků.Můžete si proto vybírat z klasických provedení, ale ti nároÄnÄ›jší i z takových kousků, jako jsou materiály přírodní, a sice dÅ™evo, kovy, sklo Äi dokonce kámen nebo pravá kůže. Takové vypínaÄe a zásuvky již lze pÅ™izpůsobit i tÄ›m nejnároÄnÄ›jším pÅ™edstavám a vyÅ™eÅ¡it interiér i do toho nejmenšího detailu podle svého vkusu.
moderní zásuvka

JedineÄné Å™eÅ¡ení pro každý styl interiéru

Řada vypínaÄů a zásuvek, která pÅ™ináší do interiérů revoluci v podobÄ› kvalitního a vzhledovÄ› jedineÄného Å™eÅ¡ení. Můžete si dopřát vkusné krabiÄky, které podpoří úÄel využití a jeÅ¡tÄ› zkrášlí interiér.
Jde o jedineÄnou koncepci, díky které lze dokonce kombinovat přístroje různých provedení s různými druhy rámeÄků. Díky tomu se nemusíte elektroinstalaci pÅ™izpůsobovat vy, ale ona se pÅ™izpůsobí kompletnÄ› vám.
Různé možnosti provedení vám zase pomůžou uÅ¡etÅ™it spoustu prostoru na zdi a vyÅ™eÅ¡it tÅ™eba více vypínaÄů a zásuvek najednou a jeÅ¡tÄ› v estetickém provedení. Jedná se nejen o Å™eÅ¡ení osvÄ›tlení, ale také různé termostaty, stmívaÄe, pohybová Äidla a mnoho dalších.

Scroll to Top