I učitelky mají své sny


Jako uÄitelka samoživitelka jsem nikdy nedokázala uÅ¡etÅ™it tolik penÄ›z, abych si mohla koupit svůj vysnÄ›ný automobil bez leasingu, který se mi vždy zdál velmi nevýhodný. Až pÅ™ed nedávnem jsem se dozvÄ›dÄ›la o produktu s názvem americká hypotéka, který mi umožnil získat potÅ™ebné finanÄní prostÅ™edky na zakoupení onoho vysnÄ›ného vozu, aniž se mÄ› kdokoli ptal, na co finanÄní prostÅ™edky potÅ™ebuji a co s nimi plánuji udÄ›lat. VÄ›dÄ›la jsem, že svým mÄ›síÄním finanÄním závazkům vůÄi spoleÄnosti, která americkou hypotéku poskytuje, dokáži dostát, a proto mi rodiÄe nabídli možnost ruÄit svým bytem.

Smlouva uzavřená bez byrokracie

RuÄit nemovitostí je totiž vlastnÄ› jedinou podmínkou pro to, abyste na tento finanÄní produkt dosáhli. Byla jsem velmi mile pÅ™ekvapena, znalá byrokracie ve své profesi, že se vÅ¡e obeÅ¡lo bez nepříjemného papírování, vyplňování kde Äeho a spousty podpisů, u kterých už ÄlovÄ›k pořádnÄ› ani neví, k Äemu slouží. Proto pokud potÅ™ebujete získat finanÄní prostÅ™edky v podstatÄ› na cokoliv vÄetnÄ› umoÅ™ení dřívÄ›jšího dluhu – vÅ™ele doporuÄuji právÄ› tento produkt a tuto konkrétní spoleÄnost.

Scroll to Top