LED zářivky jsou moderní typ osvětlovací techniky


Technologie polovodiÄových LED diod je známa již déle než 50 let, za tu dobu uÅ¡la velký kus cesty a dnes již málokdo pamatuje a rozpomíná se na první krůÄky sdÄ›lovací techniky, kdy byly k dispozici pouze svÄ›telné diody Äervené barvy.

V souÄasné dobÄ› umožňuje tato technika využít plného svÄ›telného spektra a vytvoÅ™it osvÄ›tlovací tÄ›lesa libovolných tvarů, rozmÄ›rů a stupňů IP krytí. Setkáváme se s ní doslova na každém kroku, provází lidský život pomÄ›rnÄ› běžnÄ› jak v domácnostech, tak i na pracoviÅ¡tích a veÅ™ejných prostorách. Svítí se s nimi v obchodech, skladech a výrobních halách.
zářivka s krytem

Zářivkové osvětlení

Jedním z typů LED diodových svítidel je LED zářivka. Výrobci navázali na osvÄ›dÄený tvar lineárních trubic, na něž jsme zvyklí, a který poskytuje dostatek vícesmÄ›rového osvÄ›tlení. Tvar tedy zůstal zachován, zmÄ›nila se pouze technologie výroby a samotný princip. UvnitÅ™ trubic se nenachází plyn, luminiscenÄní vrstva a pÅ™edÅ™adník s tlumivkou a kondenzátorem, jsou zde pouze výkonné Äipy osazené elektronickými souÄástkami.
LED diodový pásek

LED zářivky vykazují ve srovnání se svými pÅ™edchůdci znaÄné výhody. PÅ™edevším jde o úsporu elektrické energie a vyšší úÄinnost. Ruku v ruce s tímto ukazatelem jde i o velmi dlouhou životnost, která pÅ™ekraÄuje desítky tisíc hodin. Instalovaný zdroj tak může být v provozu i déle než deset let. Tím pádem se výraznÄ› snižují náklady na údržbu a na výmÄ›nu svítidel, poÅ™izovací náklady se tedy navrátí ve velmi krátkém Äasovém horizontu.
LED diody

Spolu s LED pásky se zářivkové lineární trubice uplatní v osvÄ›tlování kuchyní, pracovních koutů, kanceláří a lze zvolit také vhodný odstín barvy svÄ›tla, který může navodit intimní relaxaÄní atmosféru anebo v chladné lehce namodralé barvÄ› naopak povzbudit k lepší pracovní výkonnosti. Zářivkové polovodiÄové osvÄ›tlení se vyrábí v různých délkách a tvarech, nejsme tedy limitováni klasickou 120 cm dlouhou trubicí, ale můžeme si vybrat mnoho typů.

Scroll to Top