LED žárovka E27 je jedním z nejprodávanějších typů světelných zdrojů


Edisonův závit E27 stále dominuje

Objev závitu, který na paticích žárovek zná lidstvo déle než sto let, vnesl dominantní postavení do domácností a na vÄ›tÅ¡inu kancelářských pracoviÅ¡Å¥ po celém svÄ›tÄ›. AÄkoli se již v mnoha zemích pÅ™estala oficiálnÄ› nabízet jako zdroj svÄ›tla vláknová žárovka, jednoduchý Å¡roubovací závit nejen že pÅ™ežil, ale je nejÄastÄ›ji vyrábÄ›nou koncovkou osvÄ›tlovací techniky. Jeho výroba stále pokraÄuje v Å™adách kompaktních zářivkových tÄ›les a ve výrobcích, jejichž základ tvoří polovodiÄové LED diody.

žárovky patice E27

Energetická úspora může být znaÄná

Jednou z významných pÅ™edností této technologie je velmi vysoký výkon. LED žárovka E27 Lightpark tak může nabídnout pÅ™i velmi nízké spotÅ™ebÄ› elektÅ™iny mnohem více svÄ›tla než ostatní zdroje. Toho lze využít napÅ™. v domácnostech nebo v kancelářích, pÅ™iÄemž se stává, že namísto dvou vláknových žárovek staÄí jen jedna polovodiÄová. Pro centrální svítidla vystaÄíte i s žárovkami s poloviÄním příkonem ve srovnání se staršími typy kompaktních zářivek.
Jestliže se na tuto problematiku zaměříte více do hloubky, zjistíte, že pořizovací náklady na investice do osvětlovací techniky se v případě diod při výměně vláknových žárovek nebo klasických zářivek zaplatí za několik měsíců a u kompaktních zářivek zhruba do dvou let.

LED žárovka

Životnost nahrává úsporám

Úspory energie a snížení energetické nároÄnosti byly jedním z důvodů, proÄ se do popÅ™edí derou polovodiÄe, a proÄ wolframové vlákno je dnes pouze tepelným zdrojem pro nÄ›které chovatele domácích zvířat a pÄ›stitele rostlin. Klasické žárovky mohou být v provozu velmi krátkou dobu, pouze pÅ™ibližnÄ› tisíc hodin, zatímco LED diody vydrží pracovat až stokrát déle. Tato skuteÄnost významnÄ› nahrává spotÅ™ebitelům zejména tehdy, rozhodnou-li se pro rozsáhlou investici do více svítidel, a kdy lze oÄekávat dobu provozu deset a více let.

Scroll to Top