Máme doma hromosvod a máme klid na věky


Také se domníváte, že máte doma nově nainstalovaný hromosvod, a máte tím pádem na věky klid od nebezpečí bleskových výbojů? Pak bychom vás rádi „posadili zpět na zem“, protože vznášet se na obláčcích těchto iluzorních představ vám může způsobit doslova rodinnou katastrofu.

Když blesk uhodí do hromosvodu – úder blesku do hromosvodu vždy vyžaduje následné preventivní opatření – revizní kontrolu celého zařízení. Měl by ji provádět elektrikář, který ke své práci využívá i měřicí přístroje. Uvědomte si, že blesk dokáže hromosvod i velmi silně poškodit, musí se s tím počítat a po každé takové události je vysloveně nutné zavolat revizního elektrikáře.

bleskové výboje

Stavební práce na objektu – představte si, že máte pět let na domě hromosvod, je revidovaný a vše je v pořádku, a vy se následně rozhodnete, že necháte vyměnit střešní krytinu, vybudovat z půdy podkrovní místnost nebo obnovit fasádu či vyměnit okna. Stavební práce mohou hromosvod poškodit a třebaže se firma chová slušně, může se na to zapomenout a snaha o opravu hromosvodu tak vyzní naprázdno. Buďte v tomto směru prozřetelní a nechte hromosvod raději prověřit.

bouřka na nebi

Sníh – padající těžký sníh ze střechy dokáže hromosvod uvolnit ze svorek nebo jej poškodit, aniž byste si toho všimli. Vyplatí se alespoň vizuálně hromosvody po zimě kontrolovat a případně povolat elektrikáře.

Koroze – ta potvora koroze všechno rozežere. Shnije vám nenatřený vlnitý plech, karosérie automobilu, plotové sloupky, ocelové zábradlí, a samozřejmě i hromosvod. Koroze nezná slitování a nezastaví se před ničím. Není asertivní, abyste jí domlouvali: „Tohle si klidně sněz, ale tohle nech na pokoji“. Zkorodovaný hromosvod může díky zúžení průřezu drátu nebo jeho přerušení, zejména blízko u země, vytvořit silný přechodový odpor a zažehnout smrtící požár. Revize hromosvodů vás na takovéto nebezpečí samozřejmě upozorní.

Scroll to Top