Mohou být koníčky skutečně užitečné?


Jedním ze základních znaků každého sociálního živoÄiÅ¡ného druhu je alespoň urÄitá forma altruismu, a ÄlovÄ›k není výjimkou. Je to důvod, proÄ omdlelému ÄlovÄ›ku zavoláme sanitku nebo posíláme peníze nejrůznÄ›jším charitativním organizacím. A je samozÅ™ejmÄ› jasné, že bychom byli rádi, kdyby byl užiteÄný i náš koníÄek. PÅ™eci jen, bavit se a zároveň pÅ™itom jeÅ¡tÄ› pomáhat ostatním? To je pro mnoho lidí v podstatÄ› splnÄ›ný sen. Je ale nÄ›co takového vůbec možné?

 

Zde samozÅ™ejmÄ› velmi záleží na tom, o jaký koníÄek se jedná. Valná vÄ›tÅ¡ina z nich se vÅ¡ak dá alespoň nÄ›jakým způsobem provozovat tak, abychom díky nÄ›mu pomáhali ostatním. A to platí i o tÄ›ch, do kterých bychom to vůbec neÅ™ekli.

 

své obrazy můžeme prodávat

 

Typickým příkladem může být tÅ™eba hraní videoher. To je pomÄ›rnÄ› běžná zábava, a mnoha lidmi považovaná za ztrátu Äasu. Asi nikdo si nedokáže pÅ™edstavit, jak bychom s nimi mohli pomoci ostatním lidem. Ukazuje se vÅ¡ak, že to jde. Existují například lidé, kteří streamují hraní her a vybírají za to od svých diváků peníze. Ty pak následnÄ› poÅ¡lou nÄ›které z charitativních organizací.

 

Pomoci ovÅ¡em můžeme i přímo. Pokud je naším koníÄkem kutilství, můžeme své výrobky darovat potÅ™ebným. StejnÄ› tak tomu je, pokud například pleteme Äi háÄkujeme. Věřte, že například dÄ›tské domovy Äi útulky pro bezdomovce nÄ›co takového rozhodnÄ› ocení.

 

pletené věci lze darovat charitě

 

V případÄ›, že stojíme o přímou pomoc, si můžeme jako koníÄek vybrat tÅ™eba záchranaÅ™inu, kdy například chodíme se psem vyhledávat ztracené osoby. To je totiž nÄ›co, co může skuteÄnÄ› zachránit život, a asi není tÅ™eba říkat, že nejspíš neexistuje lepší pocit.

 

Zde je vÅ¡ak potÅ™eba upozornit, že bychom se nemÄ›li „pÅ™epálit“. JistÄ›, máme touhu pomoci, avÅ¡ak musíme mít na pamÄ›ti, že koníÄek by nás mÄ›l hlavnÄ› a pÅ™edevším bavit. To je koneckonců důvod, proÄ jsme s ním zaÄali. A na to je dobré nezapomínat. K vyhoÅ™ení totiž dojde mnohem snadnÄ›ji, než bychom Äekali.

Scroll to Top