Počítač pro syna


Já si vzpomínám, jak vždycky za mnou chodil můj syn a říkal mi, že by si moc přál poÄítaÄ. Jenomže jak už to bývá, tak nÄ›kdy bohužel na tohle nejsou ani finance. My jsme s partnerem sice nebyli nejchudší a mÄ›li jsme skvÄ›lé zamÄ›stnání, ale vÅ¡ak víte, jak to nÄ›kdy v rodinách chodí, kde nejsou peníze, tak tam si ÄlovÄ›k nemůže ani koupit nÄ›jaké lepší zboží, nÄ›jaké lepší spotÅ™ebiÄe, které jsem zrovna potÅ™ebovala. Ale jelikož můj syn už nastupoval do páté třídy a mÄ›l stále starý poÄítaÄ, který jsme mu dali, když nastupoval do první třídy, tak jsme si s partnerem Å™ekli, že možná už nastal ten správný Äas.

PoÄítaÄ se využívá už vÅ¡ude.

Takový ten Äas, kdy si jednoduÅ¡e syn už zaslouží nÄ›jaký lepší poÄítaÄ, protože on navíc také už mÄ›l elektronickou žákovskou knížku, kterou mÄ›li už dávno. Také na poÄítaÄi, potÅ™ebovali znát různé vÄ›ci. DÄ›lali tam také domácí úkoly. Tak je potom logické, že syn bude chtít mít také nový poÄítaÄ, aby mohl také pracovat, aby jednoduÅ¡e syn nebyl vůbec pozadu za svými spolužáky. Kdyby syn byl pozadu za svými spolužáky, jenom kvůli tomu, že mu s partnerem nechceme koupit nový poÄítaÄ, tak bych z toho byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná. A také bych si toho vztahovala na sebe. Brala bych na sebe vÅ¡echnu vinu.

Ve Å¡kole se poÄítaÄ používá normálnÄ›.

Proto si myslím, že lidé také musí pochopit, kdy je Äas na nový poÄítaÄ pro jejich dítÄ›. Neznamená to, že je vlastnÄ› budete podporovat v tom, že stále budou jenom sedÄ›t u poÄítaÄe. Tohle tedy rozhodnÄ› ne. Tady jde hlavnÄ› o jeho vzdÄ›lání a také o syna. Také chci, aby syn nebyl outsider a také chci, aby syn mÄ›l vždycky to, co potÅ™ebuje do Å¡koly. Také samozÅ™ejmÄ›, co by si přál. Ale myslím si, že když dítÄ› bude mít vÅ¡echny potÅ™ebné vÄ›ci, které musí mít do Å¡koly, tak bude samozÅ™ejmÄ› Å¡Å¥astnÄ›jší a nebude také vyÄnívat z kolektivu. Když dítÄ› vyÄnívá z kolektivu, tak je to vÄ›tÅ¡inou Å¡patné. 

Scroll to Top