Pohřební služby pro obyvatele Karlovarska


PohÅ™ební služby naší spoleÄnosti Neudert jsou zaměřeny pÅ™edevším na oblast Karlovarska, takže pokud jste právÄ› odsud, a stala se vám bohužel v rodinÄ› nepříjemná událost spojená s úmrtím, můžete využít spolupráce s námi. Ano jedná se skuteÄnÄ› o spolupráci, neboÅ¥ mi nechceme být jen dodavatelem pohÅ™ebních služeb. Ty jsou velice komplexní, to znamená, že zajistíme rakev, kytice a vÄ›nce, obÅ™adní hudbu a mluvené slovo a také profesionální smuteÄní oznámení, které je vytvoÅ™eno pomocí kvalitního poÄítaÄového programu.

Neudert to je jistota

Staneme se pro vás jistotou v neutěšené situaci. Pokud vám odeÅ¡el nÄ›kdo hodnÄ› blízký, vždy pro vás budeme mít vlídné slovo. S pořádáním pohÅ™bů a kremací máme veliké zkuÅ¡enosti a také naÅ¡i pracovníci, kteří tvoří aranžmá v podobÄ› kytic a vÄ›nců jsou zkuÅ¡enými pracovníky s více než desetiletou zkuÅ¡eností. PohÅ™ební služby se vším vÅ¡udy by mÄ›li být maximálnÄ› ohleduplné, daná spoleÄnost by rozhodnÄ› nemÄ›la spÄ›chat s placením za veÅ¡keré náležitosti, spíše naopak by mÄ›l být základem lidský přístup.

Scroll to Top