Připravte se na svátky


VánoÄní přípravy v mnoha domácnostech zaÄínají už teÄ. Konec listopadu je ideální Äas kdy zaÄít plánovat svátky a také úklid. Kdo ví proÄ mnoho lidí vyžaduje mít vycídÄ›no naprosto vÅ¡echno, i to kam pÅ™es rok běžnÄ› nesahají. NestaÄí jim jen utřít prach, vytřídit a poskládat vÄ›ci do skříní, vyprat a vyžehlit, umýt koupelnu, wc a podlahy, ale musí mít dokonale uklizený a Äistý celý domov. Je jasné že pro vÄ›tÅ¡inu lidí je to téměř nesplnitelné, protože mají spoustu povinností, a na cídÄ›ní celé domácnosti nezbývá tolik Äasu.

vánoÄní stromeÄek

Není potÅ™eba cídit každý centimetr, ale je dobré si spoustu prací udÄ›lat pÅ™edem. PÅ™edejdete tak shonu, kdy budete fungovat v domácnosti, mít pracovní povinnosti, a jeÅ¡tÄ› budete ze stresu z Vánoc. Ty mají být pÅ™edevším svátky klidu, tak si Å™eknÄ›te že se nic nestane když nebudete mít dokonce uklizeno. Týden pÅ™ed Vánoci zaÄnÄ›te po nÄ›Äem třídit tÅ™eba prádlo, abyste pÅ™es svátky nemuseli prát, a pokud ani tak nebudete vÄ›tší úklid stíhat, prostÄ› si najmÄ›te nÄ›koho kdo vám pomůže. Dobré je si pÅ™edem zajistit úklidovou firmu, ale na vánoÄní úklid je potÅ™eba si zarezervovat termín už bÄ›hem léta.

vánoÄní ponožky

Mít vÅ¡e pÅ™ipraveno na Vánoce můžete mít i bez shonu. Dárky zaÄnÄ›te kupovat už v létÄ› abyste se nemuseli stresovat že nÄ›co nestihnete koupit a nebo nestíhají pÅ™epravci, cukroví si nechte upéct a nebo si upeÄte pro radost jen pár druhů, a týden pÅ™ed Vánoci už si můžete zařídit kapra, stromeÄek a výzdobu. Není potÅ™eba se honit za zbyteÄnostmi a kazit si Vánoce jen proto, že nÄ›kteří sdílí svoje příliÅ¡ dokonalé vystajlované fotografie z obývacích pokojů, kde by se dalo jíst ze zemÄ› a pod obrovským dokonale nazdobeným stromem se tyÄí hromady úhlednÄ› zabalených dárků. O tom tyto svátky nejsou, zkusme je zase prožít tak jak se to má – v klidu, v kruhu svých nejbližších, na které pÅ™es rok Äasto nemáme dost Äasu.

Scroll to Top