Touha po technice


Já jsem opravdu hodnÄ› technický typ. Technika mÄ› opravdu hodnÄ› baví a technika mÄ› zajímala vždy. Už když jsem byla malá holka, vždycky jsem mÄ›la ráda kluÄiÄí hraÄky, takže mÄ› vždycky potěšilo, tÅ™eba když byly Vánoce a nebo můj bratr mÄ›l narozeniny, tak vždycky dostal opravdu perfektní hraÄky, pÅ™esnÄ› takové hraÄky, které jsem si přála já a se kterými mÄ› bavilo si hrát. Bratr tÅ™eba dostal vždycky nÄ›jaké autíÄko na ovládání a nebo sadu nářadí a Å™eknu vám, že mÄ› vždycky nejvíce bavilo to, že jsem si ji mohla hrát se sadou nářadí. Vždycky tÅ™eba otec mi donesl nÄ›jaké kužely a nebo dÅ™evo a s tím jsem si mohla hrát. Mohla jsem do toho vrtat.

Bez techniky se už vůbec neobejdu.

A rodiÄe taky dokonce Å™ekli, jestli ze mÄ› tÅ™eba do budoucna nebude truhlář. Chvíli jsem nad tím, uvažovala. MnÄ› v té dobÄ› bylo asi deset nebo jedenáct let a Å™ekla jsem si, že vlastnÄ› truhlaÅ™ina by také nemusela být tak Å¡patná. K tomu také budu potÅ™ebovat nÄ›jaké vymoženosti, tÅ™eba technické vÄ›ci a podobnÄ›, protože ke každému zamÄ›stnání budete potÅ™ebovat nÄ›co, aby vaÅ¡e zamÄ›stnání vůbec Å¡lo vykonávat, anebo abyste nemÄ›li úplnÄ› složité práce. Co se týká techniky, tak jsem také vždycky chtÄ›la tÅ™eba lepší mobilní telefon.

Mám ráda kvalitní techniku.

A na tom jsem si také dávala záležet, proto jsem rodiÄům Å™ekla, že než si budu vybrat techniku, že bych také prvnÄ› chtÄ›la vyzkouÅ¡et různé technické vÄ›ci, protože když jsem tak technicky založená a technika mÄ› baví, tak pÅ™eci nebudu mít jenom obyÄejný mobilní telefon. RodiÄe mi Å™ekli, aÅ¥ nemachruji, že už to pÅ™eháním a že nemám být tak nároÄná. Já sice chápu, že jsem byla opravdu hodnÄ› nároÄná, ale co se týká techniky, tak v tomhle nároÄná jsem a vůbec se za to nestydím. Každý ÄlovÄ›k touží po nÄ›Äem, co by si přál, a když si to pÅ™eje, tak samozÅ™ejmÄ› to bude chtít, aby to bylo kvalitní a aby to vůbec mÄ›lo cenu. Já si zase tÅ™eba nedávám vůbec záležet na tom, abych mÄ›la samé znaÄkové drahé obleÄení, mÄ› spíše jde o materiál a také hlavnÄ› o tu techniku. Příští rok si budu poÅ™izovat opravdu perfektní dotykový notebook. 

Scroll to Top