Proč si mnoho hráčů sestavuje vlastní počítač


O tom, že poÄítaÄe se staly běžnou souÄástí naÅ¡ich životů, není pochyb. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás je v nÄ›jaké podobÄ› používá dennÄ›, aÅ¥ už k práci, studiu Äi zábavÄ›. Je ovÅ¡em pravdou, že každá z tÄ›chto aktivit vyžaduje ponÄ›kud jiné parametry. V mnoha případech staÄí ty, které garantují výrobci tÄ›ch, které si můžeme koupit v prodejnÄ› elektra. AvÅ¡ak nÄ›které skupiny s tím zkrátka nejsou spokojeni.

 

děti hrající videohry

 

Tou, která má nejvíce tÄ›chto Älenů, jsou hráÄi poÄítaÄových her. PrávÄ› ti si Äasto sestavují svůj vlastní poÄítaÄ. To probíhá tak, že si koupí jednotlivé souÄásti – pevný disk, RAM, grafickou a zvukovou kartu a další, a následnÄ› je sestaví dohromady. SamozÅ™ejmÄ›, obvykle je to vyjde dráž, než kdyby si koupili již hotový. ProÄ, když máme i poÄítaÄe, urÄeny přímo po hráÄe?

 

Je pravdou, že mnoho her, zvláštÄ› tÄ›ch skuteÄnÄ› dobrých, má na poÄítaÄ skuteÄnÄ› vysoké nároky, tedy pokud chcete optimální výkon. A ten je právÄ› zde důležitÄ›jší, než bychom si mohli myslet. Například o půl vteÅ™iny delší doba, než zareaguje postava na stisk klávesy, může znamenat rozdíl mezi výhrou a prohrou. A vzhledem k tomu, jak soutěživí mnozí hráÄi jsou, je jasné, že chtÄ›jí získat jakoukoliv výhodu. Proto musí mít ten nejlepší možný poÄítaÄ, vhodný právÄ› pro danou hru.

 

staré typy videoher

 

Zde musíme vÄ›dÄ›t, že aÄkoliv nÄ›které herní poÄítaÄe jsou skuteÄnÄ› kvalitní, nevyrábí se na míru urÄité hÅ™e, a to z pochopitelných důvodů. Pokud si jej tedy koupíte, pak vÄ›tÅ¡ina her vám poběží dobÅ™e, avÅ¡ak žádná z nich nebude mít ten nejlepší výkon. Proto si radÄ›ji kupují jednotlivé souÄásti a sestaví jej tak, aby ona hra běžela s maximálním možným výkonem.

 

Proto je jasné, že sestavit si vlastní poÄítaÄ je v tomto případÄ› výhodné, tedy alespoň pokud hrÃ¡Ä pomýšlí na to hrát na skuteÄnÄ› kompetitivní úrovni, a ne jen obÄas, když má na to chuÅ¥. I to je důvod, proÄ jsou dávají pÅ™ednost tomu sestavit si svůj vlastní, který jim bude stoprocentnÄ› vyhovovat.

Scroll to Top