V opatrovaní detí nájdete záchranu


Narodenie synÄeka, dcérky je jeden z najkrajších okamihov, aký existuje. A ako ratolesti rastú, tak rastie i problém, ktorý Äaká každého rodiÄa. A síce, kam s malým, ak potrebujete pracovaÅ¥ alebo si nieÄo zariadiÅ¥? V tom lepÅ¡om prípade príde na pomoc ochotná babiÄka. Inak nezostáva niÄ iné, než sa obrátiÅ¥ na Å¡kôlky alebo zháňaÅ¥ jasle. Niekedy je to vÅ¡ak tvrdý orieÅ¡ok, pretože buÄ nie sú miesta alebo sú ratolesti eÅ¡te príliÅ¡ malé. Súkromné spoloÄnosti vÅ¡ak dokážu rodiÄom vyjsÅ¥ v ústrety i v tomto ohľade. A nemusíte hneÄ roÄné dievÄatko alebo chlapÄeka uÄiÅ¥ na noÄník.

Doprajte si odpoÄinok aj vy

RodiÄia, ktorí sú eÅ¡te doma a môžu sa postaraÅ¥ o svojich malých síce nepracujú, ale majú tiež nárok aj na chvíľu pre seba. Kto to zažil vie, aké je nepríjemné a nepohodlné aj pre malých Å¥ahaÅ¥ ich so sebou k lekárom pre dospelých alebo stáť s nimi hodiny na úradoch, Äi chodiÅ¥ po nákupoch. Aj takí rodiÄia obÄas potrebujú pomoc pri opatrovaní detí. A získajú tak nielen Äas a vybavia vÅ¡etko, Äo potrebujú, ale ich maliÄkí sa zoznámia s inými kamarátmi.

Scroll to Top